Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku uprzejmie informuje o możliwości wyrażenia opinii bądź propozycji zmian w projekcie "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2024-2026".

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 06.12.2023r.

2. Termin zakończenia konsultacji: 13.12.2023r.

Formularze należy dostarczyć do siedziby Centrum:

w  formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul.3 Maja 20, 06-100 Pułtusk albo w formie elektronicznej na adres sekretariat@pcprpultusk.pl

Na kopercie lub tytule maila należy wpisać: Konsultacje Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian:

- przekazane w innej formie, niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji;

- złożone na formularzu z datą wpływu po dniu 13.12.2023r.;

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Projekt Programu "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2024-2026" - pobierz

Formularz konsultacyjny - pobierz